Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Gnieźnie

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Gnieźnie jest publiczną placówką oświatową.

Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. Centrum zostało powołane Uchwałą Nr XXVI/469/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 roku. W skład Centrum wchodzą:

  • Medyczne Studium Zawodowe im. dr Karola Marcinkowskiego (szkoła z historią i tradycją)
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2021 roku, poz. 824) informuje o harmonogramie powrotu słuchaczy Centrum do nauki w systemie stacjonarnym:

1.Od 3 – 16 maja 2021 roku:

  • Zajęcia teoretyczne na wszystkich kierunkach kształcenia prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ( 4 ust.1)
  • Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu realizowane będą w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo, w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego i reżimu sanitarnego ( o ile w podmiotach, w których realizowane są zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu słuchaczy; ( 4 ust.10 i 11)

 

2.Od 17 – 30 maja 2021 roku:

  • Zajęcia teoretyczne na wszystkich kierunkach kształcenia prowadzone będą w systemie 50/50 tj. nie więcej niż 50% słuchaczy realizuje zajęcia dydaktyczne stacjonarnie oraz co najmniej 50% słuchaczy realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ( 4 ust.5)
  • Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu realizowane będą w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo, w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego i reżimu sanitarnego ( o ile w podmiotach, w których realizowane są zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu słuchaczy; ( 4 ust.10 i 11)

 


Ogłaszamy nabór na kursy doskonalące:

- SUCHE IGŁOWANIE

- MASAŻ TWARZY ANTY AGING

-TERAPIA POWIĘZIOWO - MIĘŚNIOWA  PUNKTÓW SPUSTOWYCH

- ŻYWICE SYNTETYCZNE NA DREWNIE

- TRANSFER NA DESCE

 Bliższych informacji udziela sekretariat tel. 61 426 34 48

Zgłoszenia: szkola@medyk.gniezno.pl