Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Gnieźnie

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Gnieźnie jest publiczną placówką oświatową.

Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. Centrum zostało powołane Uchwałą Nr XXVI/469/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 roku. W skład Centrum wchodzą:

  • Medyczne Studium Zawodowe im. dr Karola Marcinkowskiego (szkoła z historią i tradycją)
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuje, że

od dnia 26 kwietnia 2021 roku zmieniają się zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych:

  • Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w formie zdalnej z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość
  • Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (warsztaty, laboratoria, zajęcia w pracowniach zawodowych, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe) realizowane będą stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo, w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego i reżimu sanitarnego

Wyżej wymienione sposoby realizacji zajęć obowiązują słuchaczy wszystkich kierunków kształcenia


Ogłaszamy nabór na kursy doskonalące:

-TERAPIA POWIĘZIOWO - MIĘŚNIOWA  PUNKTÓW SPUSTOWYCH

- ŻYWICE SYNTETYCZNE NA DREWNIE

- TRANSFER NA DESCE

 Bliższych informacji udziela sekretariat tel. 61 426 34 48

Zgłoszenia: szkola@medyk.gniezno.pl