Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Gnieźnie

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Gnieźnie jest publiczną placówką oświatową.

Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. Centrum zostało powołane Uchwałą Nr XXVI/469/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 roku. W skład Centrum wchodzą:

  • Medyczne Studium Zawodowe im. dr Karola Marcinkowskiego (szkoła z historią i tradycją)
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Czytaj więcej


 ZAPRASZAMY NA KURSY

„Rejestratorka medyczna z elementami promocji zdrowia”  -  zgłoszenia do 16.03.2020r. 

„Aktywizacja podopiecznych z elementami terapii zajęciowej”  - zgłoszenia do 23.03.2020r.

tel. 691 675 490 ,    lu.n@wp.pl