Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Gnieźnie

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Gnieźnie jest publiczną placówką oświatową.

Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. Centrum zostało powołane Uchwałą Nr XXVI/469/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 roku. W skład Centrum wchodzą:

  • Medyczne Studium Zawodowe im. dr Karola Marcinkowskiego (szkoła z historią i tradycją)
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Czytaj więcej


KOMUNIKAT

Od 25 maja do 26 czerwca 2020 roku kształcenie teoretyczne (wykłady oraz ćwiczenia) realizowane będą nadal w formie zdalnej

Od 25 maja 2020 roku możliwa jest realizacja zajęć praktycznych w szkole policealnej, które nie mogły do tej pory odbywać się w formie zdalnej, po wyrażeniu zgody przez słuchacza. Zajęcia praktyczne muszą być prowadzone z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (wytyczne MEN, MZ, GIS) oraz wytycznych dla  poszczególnych kierunków kształcenia

Od 18 maja 2020 roku istnieje możliwość realizacji praktyki zawodowej w miejscu określonym w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie, po wyrażeniu zgody przez słuchacza na udział w praktykach zawodowych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. W przypadku niemożliwości odbycia praktyk zawodowych z różnych względów, zostanie określona inna forma zaliczenia ich

Od 1 czerwca 2020 roku  słuchacze będą mieli możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji z wszystkich przedmiotów na terenie szkoły oraz korzystania z biblioteki szkolnej


 

KOMUNIKAT

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym, w trosce o Państwa zdrowie, a także pracowników Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie i zaleceniom Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej zwracamy się z prośbą do wszystkich interesantów o rezygnację z osobistych wizyt na rzecz kontaktu telefonicznego i poczty elektronicznej


TERMINY EGZAMINÓW - szczegóły