Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Gnieźnie

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Gnieźnie jest publiczną placówką oświatową.

Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. Centrum zostało powołane Uchwałą Nr XXVI/469/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 roku. W skład Centrum wchodzą:

  • Medyczne Studium Zawodowe im. dr Karola Marcinkowskiego (szkoła z historią i tradycją)
  • Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego (od 15 sierpnia 2017 roku)

Czytaj więcej


ZAPRASZAMY NA KURS DOSKONALĄCY
„Rejestratorka medyczna z elementami promocji zdrowia”
Tematyka kursu obejmuje wiedzę dotyczącą obsługi pacjenta w placówkach medycznych,
prowadzenia, udostępniania i przechowywania elektronicznej i papierowej dokumentacji medycznej.

WPŁATY ZA KURS PO 1 STYCZNIA 2019