Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Gnieźnie

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Gnieźnie jest publiczną placówką oświatową.

Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. Centrum zostało powołane Uchwałą Nr XXVI/469/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 roku. W skład Centrum wchodzą:

  • Medyczne Studium Zawodowe im. dr Karola Marcinkowskiego (szkoła z historią i tradycją)
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

UWAGA !!!

KANDYDACI NA KIERUNEK
OPIEKUN MEDYCZNY

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.01.2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2021r., poz. 211) informujemy, że od 1 września 2021r. kształcenie na kierunku Opiekun medyczny będzie realizowane w 1,5 rocznym cyklu.

Po raz ostatni nabór na kierunek Opiekun medyczny w rocznym cyklu kształcenia w formie zaocznej odbywa się w semestrze zimowym 2021 roku (luty 2021r.)

Oferta skierowana jest dla kandydatów po ukończeniu szkoły średniej  i zawodowej.

 


UWAGA!!!    POWRÓT NA ZAJĘCIA DO SZKOŁY!!!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

od 18 stycznia 2021 roku zajęcia dydaktyczne odbywać się będą na takich samych zasadach jak przed feriami

1.  Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w formie zdalnej

2.  Praktyczna nauka zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą prowadzone na terenie szkoły  w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo

Wszystkich słuchaczy szkoły prosimy o kontakt z Opiekunami klas  w celu ustalenia szczegółów dotyczących organizacji zajęć

WSCKZiU w Gnieźnie

ogłasza nabór zimowy – luty 2021 rok

na kierunki:

Opiekun medyczny – kierunek roczny, forma zaoczna

Florysta – kierunek roczny, forma zaoczna

Fotograf – kierunek roczny, forma zaoczna

Technik masażysta – kierunek dwuletni, forma stacjonarna

Terapeuta zajęciowy – kierunek dwuletni, forma stacjonarna

Technik usług kosmetycznych – kierunek dwuletni, forma zaoczna

Nauka bezpłatna


Ogłaszamy nabór na kursy doskonalące:

-TERAPIA POWIĘZIOWO - MIĘŚNIOWA  PUNKTÓW SPUSTOWYCH

- ŻYWICE SYNTETYCZNE NA DREWNIE

- TRANSFER NA DESCE

 Bliższych informacji udziela sekretariat tel. 61 426 34 48

Zgłoszenia: szkola@medyk.gniezno.pl