Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Gnieźnie

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Gnieźnie jest publiczną placówką oświatową.

Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. Centrum zostało powołane Uchwałą Nr XXVI/469/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 roku. W skład Centrum wchodzą:

  • Medyczne Studium Zawodowe im. dr Karola Marcinkowskiego (szkoła z historią i tradycją)
  • Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego (od 15 sierpnia 2017 roku)

Czytaj więcej


Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie
serdecznie zaprasza na

DRZWI OTWARTE, które odbędą się dniach:

16 marca 2019r. od 10.00 do 13.00

13 kwietnia 2019r. od 10.00 do 13.00

 W trakcie Drzwi Otwartych odbędzie  się prezentacja kierunków kształcenia,
prezentacja pracowni zawodowych i sal wykładowych oraz pokazy

POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE

Jeśli chcesz poznać ofertę edukacyjną Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Gnieźnie oraz uzyskać informacje dotyczące możliwości zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych

zapraszamy na

Powiatowe Targi Edukacyjne, które odbędą się
21 lutego 2019r. od 9.00 do 14.00

na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie ul. Słowackiego 45