Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Gnieźnie

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Gnieźnie jest publiczną placówką oświatową.

Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. Centrum zostało powołane Uchwałą Nr XXVI/469/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 roku. W skład Centrum wchodzą:

  • Medyczne Studium Zawodowe im. dr Karola Marcinkowskiego (szkoła z historią i tradycją)
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Czytaj więcej

UWAGA!!!    POWRÓT NA ZAJĘCIA DO SZKOŁY!!!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

od 18 stycznia 2021 roku zajęcia dydaktyczne odbywać się będą na takich samych zasadach jak przed feriami

1.  Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w formie zdalnej

2.  Praktyczna nauka zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą prowadzone na terenie szkoły  w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo

Wszystkich słuchaczy szkoły prosimy o kontakt z Opiekunami klas  w celu ustalenia szczegółów dotyczących organizacji zajęć

WSCKZiU w Gnieźnie

ogłasza nabór zimowy – luty 2021 rok

na kierunki:

Opiekun medyczny – kierunek roczny, forma zaoczna

Florysta – kierunek roczny, forma zaoczna

Fotograf – kierunek roczny, forma zaoczna

Technik masażysta – kierunek dwuletni, forma stacjonarna

Terapeuta zajęciowy – kierunek dwuletni, forma stacjonarna

Technik usług kosmetycznych – kierunek dwuletni, forma zaoczna

Nauka bezpłatna


KOMUNIKAT

W związku z planowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wydłużeniem kształcenia w zawodzie Opiekun medyczny do dwóch lat informujemy, że nabór w dotychczasowej formie (1 rok, tryb dzienny, stacjonarny lub zaoczny) odbędzie się w sesji zimowej 2020/2021 – luty 2021 (dla osób po ukończeniu szkoły średniej lub zawodowej).


Ogłaszamy nabór na kursy doskonalące:

-REJESTRATORKA MEDYCZNA Z ELEMENTAMI PROMOCJI ZDROWIA

-TERAPIA POWIĘZIOWO - MIĘŚNIOWA  PUNKTÓW SPUSTOWYCH

- ŻYWICE SYNTETYCZNE NA DREWNIE

- TRANSFER NA DESCE

 Bliższych informacji udziela sekretariat tel. 61 426 34 48

Zgłoszenia: szkola@medyk.gniezno.pl