Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów i niewoli nasz kraj odzyskał suwerenność. „11 listopada 1918 roku spełnił się sen pokoleń Polaków – Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata” – czytamy w uchwale Sejmu ustanawiającej 2018 rok Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Sejm wyraził też nadzieję, że wzorem Ojców Niepodległości – Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego – Polacy porzucą spory, by wspólnie świętować ten radosny Jubileusz w jedności i pojednaniu.

Historia odzyskania Niepodległości to nie tylko walka o niepodległość naznaczona przelaną krwią w wojnach napoleońskich, zrywach niepodległościowych, powstaniach oraz na polach bitewnych I Wojny Światowej. To również codzienny trud Polaków podejmowany w celu zachowania polskości, budowania polskiej myśli politycznej, rozwijania kultury.

Dzień 11 listopada to dzień przekazania przez Radę Regencyjną władzy wojskowej i naczelnego dowództwa nad wojskami polskimi Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej powrócił do warszawy zwolniony z więzienia w Magdeburgu. To również dzień układu rozejmowego w Compiegne uznany oficjalnie za zakończenie I Wojny Światowej. Oficjalnie 11 listopad Świętem Narodowym zostało ustanowione na mocy Ustawy z 23 kwietnia 1937 roku, w której czytamy, że jest to: rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny. Po drugiej wojnie światowej Święto to zostało zniesione i uzyskało status  święta zakazanego. Przywrócone do oficjalnego kalendarza świąt narodowych Ustawą z 15 lutego 1989 roku. Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne Państwo.