W dniu 6 grudnia 2019r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 100 - lecia działalności Polskiego Czerwonego Krzyża. Zawsze w grudniu krwiodawcy oraz darczyńcy wspierający gnieźnieńskie koło PCK, spotykają się na wspólnym zebraniu, podczas którego podsumowują cały rok działalności. Tym razem wydarzenie połączono z przypadającą w tym roku setną rocznicą zawiązania organizacji, która przez ten cały wiek niosła pomoc potrzebującym i działała na rzecz drugiego człowieka.
Po powitaniu wszystkich gości, Prezes Oddziału Rejonowego PCK Włodzimierz Pilarczyk przedstawił zgromadzonym historię oraz najważniejsze działania podejmowane przez organizację. Z tej okazji  wręczono medale i Odznaki Honorowe PCK różnego stopnia. Odznakę Honorową PCK III stopnia otrzymała Pani Barbara Kafel, Odznakę Honorową PCK IV stopnia Pani Danuta Węgrzyn – opiekunki Szkolnego Koła PCK w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie.

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie otrzymało Medal 100 - lecia PCK w dowód uznania za wieloletnie efektywne wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża.