Skip to main content

III SPOTKANIE PRZEDMIOTOWO – METODYCZNE

W dniu 14 lutego 2020 roku odbyło się Spotkanie Przedmiotowo-Metodyczne nauczycieli i słuchaczy realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Terapeuta zajęciowy. Spotkanie odbyło się pod hasłem Rola terapii zajęciowej w geriatrii. W Spotkaniu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Placówek Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Pani Jolanta Kamzela-Czub, Pan Jerzy Koczan Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy […]

Więcej... »

WRĘCZENIE STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE

W dniu 13 lutego 2020 roku odbyła się uroczystość wręczenia jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce słuchaczom Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. O stypendia mogą ubiegać się słuchacze, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75. Jednorazowe stypendia otrzymało 153 słuchaczy z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum kształcenia […]

Więcej... »
 
ZMIANA ROZMIARU CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST