W dniach 6-8 marca 2020 roku odbywały się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich XXIV Targi Edukacyjne. Jak co roku prezentowały swoją ofertę placówki edukacyjne z Poznania, regionu Wielkopolski, jak również uczelnie z całego kraju. W targach wzięło udział blisko 170 placówek edukacyjnych – publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych, wyższych oraz innych instytucji dydaktycznych […]