Światowy Dzień Zdrowia został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia i obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia. Hasłem tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia jest „Zdrowie dla wszystkich”– wizja przyświecająca od ponad siedemdziesięciu lat działalności  WHO.

W ramach Światowego Dnia Zdrowia w naszej szkole został przeprowadzony konkurs wiedzy o zdrowiu psychicznym, fizycznym i somatycznym w którym uczestniczyli uczniowie wszystkich kierunków kształcenia. Uczniowie w zespołach klasowych rozwiązywali przygotowaną przez nauczycieli krzyżówkę składającą się z  40 haseł. Zwycięzcą konkursu został zespół klasowy, który rozwiązał największą liczbę haseł, w najkrótszym czasie – Technik farmaceutyczny IV semestr. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.

Głównym celem konkursu było zwiększenie świadomości w zakresie powszechnej opieki zdrowotnej w rozumieniu lokalnym, globalnym oraz odpowiedzialności za zdrowie własne
i innych osób.