W dniu 19  czerwca 2018 roku  w ramach współpracy placówek oświatowych   WSCKZiU  i  Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Gnieźnie przeprowadzono akcję edukacyjno - profilaktyczną na temat : Profilaktyka  nowotworów piersi – jako element szkolnej edukacji zdrowotnej.

Celem akcji były działania edukacyjne wśród  młodzieży Ośrodka dotyczące  czynników ryzyka i  profilaktyki raka piersi -  nauka samobadania piersi.

Ważnym zadaniem szkoły jest edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku (postaw) dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Badanie piersi jest jednym z najważniejszych badań, które każda kobieta powinna regularnie wykonywać, a jednocześnie jednym z niewielu, które jest możliwe do przeprowadzenia samodzielnie w domu. Systematyczne badanie piersi jest o tyle istotne, że pozwala na wczesne wykrycie raka piersi (w Polsce to nadal jeden z głównych powodów umieralności wśród kobiet). Niestety, odsetek kobiet wykonujących jakiekolwiek badania diagnostyczne w kierunku tej choroby jest wciąż bardzo niski.

Wczesne rozpoznanie choroby pozwala zmniejszyć umieralność, dlatego tak ważną rolę odgrywają działania z zakresu profilaktyki.