Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie jest publiczną placówką oświatową. Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. Centrum zostało powołane Uchwałą Nr XXVI/469/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 roku. W skład Centrum wchodzą:

- Medyczne Studium Zawodowe im. dr Karola Marcinkowskiego (szkoła z historią i tradycją)

- Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum prowadzi kształcenie młodzieży i dorosłych w zawodach medycznych, społecznych i pokrewnych, w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym. Absolwenci szkoły zostają wyposażeni w wiedzę i umiejętności umożliwiające im podjęcie zadań zawodowych w kraju i poza jego granicami. Rozwijamy osobowość każdego ucznia, jego uzdolnienia i zainteresowania.

Centrum łączy tradycję z nowoczesnością. Kontynuujemy tradycję szkolnictwa medycznego na terenie Gniezna. Mury naszej szkoły opuściło 4 426 absolwentów. Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną, wykorzystujemy materiały i  sprzęt zapewniający wysoki poziom kształcenia podczas zajęć teoretycznych oraz praktycznej nauki zawodu. Wysoki poziom kształcenia znajduje odzwierciedlenie w wynikach egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym i posiadamy kadrę pedagogiczną o uprawnieniach egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Jesteśmy szkołą policealną (nie wymagamy matury!!!), oferujemy bezpłatną naukę, przyjmujemy kandydatów bez ograniczeń wieku. Uczniowie Centrum mają możliwość korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej i pedagogicznej, z zaplecza sportowo – rekreacyjnego, bezprzewodowego dostępu do szerokopasmowego internetu. Organizujemy bezpłatną praktyczną naukę zawodu w placówkach służby zdrowia, opieki społecznej, edukacyjnych. Uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce mają możliwość otrzymania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Dla uczniów zamieszkujących poza Gnieznem umożliwiamy zamieszkanie w nowocześnie wyposażonym internacie. W ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzimy pozaszkolne formy kształcenia tj. kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych i inne podnoszące poziom wiedzy i umiejętności zawodowych. Aktywnie uczestniczymy w życiu środowiska lokalnego współpracując z licznymi instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Regularnie publikujemy nowości z życia szkoły, aktualną ofertę edukacyjną oraz ofertę kursów i szkoleń.