Tegoroczny finał odbywa się pod hasłem „Finał z głową”. Zebrane środki Fundacja przeznaczy na zakup sprzętu dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy: kardiomonitory, lampy operacyjne, lampy czołowe, polisomnografie do diagnostyki bezdechu sennego, aparaty USG, Rtg, lasery diodowe, egzoskopy, koblatory do operacji migdałków, nawigacje optyczne otolaryngologiczne, endoskopy do oceny górnych dróg oddechowych – jest to  najnowocześniejszy sprzęt niezbędny w  chirurgii laryngologicznej, stanowiący podstawowe wyposażenie sal operacyjnych. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Gnieźnie, jak w latach poprzednich, również w tym roku włączyło się
w zbiórkę środków finansowych – darczyńcami byli pracownicy szkoły, słuchacze oraz osoby współpracujące ze szkołą. Zebrane środki finansowe w wysokości 1 141,40 zł zostaną przekazane w dniu 29 stycznia 2021r. do Gnieźnieńskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.