23 października 2019 roku Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego „Dziekanka” świętował 125-lecie istnienia. Jest największym szpitalem w Województwie Wielkopolskim. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich: Pan Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Pani Marzena Wodzińska Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu: Pan Tomasz Budasz Prezydent Miasta Gniezna, Pan Piotr Gruszczyński Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego, Arcybiskup Wojciech Polak Prymas Polski, przedstawiciele środowisk lekarskich i pielęgniarskich oraz przedstawiciele służb mundurowych i urzędnicy współpracujący z placówką. Uroczystość rozpoczęła się minutą ciszy, by uczcić pamięć Pani Barbary Trafarskiej, niedawno zmarłej wieloletniej dyrektor szpitala. Historię funkcjonowania placówki, zmian jakie zachodziły w leczeniu chorych oraz ważnych osób związanych ze szpitalem przedstawił Artur de Rosier. Podczas uroczystości wręczono liczne wyróżnienia – Pan Wojciech Jankowiak i Pani Marzena Wodzińska wręczyli Panu Andrzejowi Jóźwiakowi Odznakę Honorową „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz wręczył Medale Koronacyjne Arturowi de Rosier i Łukaszowi Popczyńskiemu oraz Medale Milenijne Marii Konwińskiej i Ince Semic-Schwede. Dyrekcja szpitala wyróżniła i złożyła podziękowania personelowi lekarskiemu i pielęgniarskiemu.

Jesteśmy jako szkoła związani z Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego „Dziekanka” od początku istnienia naszej jednostki. To z inicjatywy ówczesnego  Kierownika Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej dr Mariana Jaski powstaje na terenie Gniezna Liceum Medyczne Pielęgniarstwa. W 1963 roku dr Marian Jaska zostaje pierwszym dyrektorem szkoły, a od 1966 roku dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Aleksandra Piotrowskiego „Dziekanka”. To na terenie szpitala realizowana jest praktyczna nauka zawodów słuchaczy naszej szkoły. Możemy być dumni z faktu, że większość personelu zatrudnionego w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego „Dziekanka”  to absolwenci naszej szkoły – pielęgniarki, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci, opiekunowie medyczni.