Dnia 27 lutego 2020r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie odbyła się kolejna edycja  Powiatowych Targów Edukacyjnych. Oferta skierowana była do absolwentów szkół podstawowych, którzy pragną kształcić się i zdobywać wiedzę w różnych zawodach. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie wystąpiło również z pełną ofertą kształcenia, prezentując poszczególne zawody. Działania promocyjne miały na celu:

  • budowanie wiedzy o Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie – dawny MEDYK wśród młodego pokolenia, które za 2-3 lata będzie potencjalnym słuchaczem naszej szkoły
  • wzbudzenie zainteresowania przyszłych kandydatów naszą ofertą edukacyjną
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku Centrum wśród społeczeństwa

Zachęcamy młodych ludzi do skorzystania z aktualnych i nowych ofert edukacyjnych naszej Jednostki.