W dniach 6-8 marca 2020 roku odbywały się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich XXIV Targi Edukacyjne. Jak co roku prezentowały swoją ofertę placówki edukacyjne z Poznania, regionu Wielkopolski, jak również uczelnie z całego kraju. W targach wzięło udział blisko 170 placówek edukacyjnych – publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych, wyższych oraz innych instytucji dydaktycznych , działających na różnych poziomach nauczania i w różnych obszarach edukacyjnych. Tegoroczna edycja Targów Edukacyjnych poświęcona była kreatywności, umiejętności pracy w zespole, nauce „uczenia się”, krytycznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów.

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie przedstawiło również swoją ofertę edukacyjną W dniach 6 i 7 marca prowadziliśmy dla dzieci i młodzieży pokazy robienia biżuterii, warsztaty z terapii zajęciowej z wykorzystaniem różnych technik decoupage – biskwitowe serca, jaja wielkanocne. Kierunek Opiekun medyczny prowadził  ćwiczenia z  pierwszej pomocy, pomiar ciśnienia, pomiar poziomu cukru we krwi oraz warsztaty z wykorzystaniem symulatora starości.