6 listopada 2020 roku przypada 174 rocznica śmierci dr Karola Marcinkowskiego, Patrona Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. Karol Marcinkowski był wybitnym lekarzem, działaczem narodowym i społecznym, orędownikiem pracy organicznej. Uczestniczył w Powstaniu Listopadowym, działał głównie w Poznaniu i Wielkopolsce. Do najbardziej znanych jego działań należy inicjatywa powołania Spółki Akcyjnej Bazar czy założenie Poznańskiego Towarzystwa Pomocy Naukowej. Zadaniem Towarzystwa  było pogłębianie polskiego dorobku naukowego i pomoc w edukacji ubogiej młodzieży w myśl jego słów ,,Wychowanie nasze jest to dług zaciągniony u ogółu, z czego się w swym czasie wypłacać winniśmy”. W ciągu blisko stu lat działalności z pomocy Towarzystwa skorzystało wielu stypendystów, z których uformowały się szeregi poznańskiej i wielkopolskiej inteligencji. Dzięki swym wielkim osiągnięciom zasługuje na trwałe miejsce w panteonie najwybitniejszych Polaków. Jest wzorcem postawy patriotycznej i moralnej dla przyszłych pokoleń. Ze względu na sytuację epidemiologiczną wyrazem hołdu dla naszego Patrona było przygotowanie okolicznościowej gazetki i złożenie kwiatów pod tablicą pamięci.