Już po raz osiemnasty Towarzystwo Nasz Dom pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej zorganizowało akcję „Góra Grosza”.Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym tworzenie  programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenie takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego.Akcja ta na stałe wpisała się już w kalendarz wydarzeń naszej szkoły.
Na przełomie listopada i grudnia 2017 roku przyłączyliśmy się do zbiórki pieniędzy. Udało nam się zebrać 177,85zł.

Góra Grosza” uczy wrażliwości na ludzkie potrzeby i kształtuje wrażliwość u młodego pokolenia.