Terapia zajęciowa jest jednym z elementów terapii osób niepełnosprawnych. Pomaga podtrzymywać zdrowie i sprawność fizyczną podopiecznych, sprzyja odzyskaniu wiary w sens życia i poczucie społecznej przydatności, pobudza do zaradności  i maksymalnego w danym stanie usamodzielnienia i aktywności. W trakcie kursu uczestnicy nauczą się oceniać objawy niepełnosprawności u podopiecznego, stosować podstawowe techniki terapii zajęciowej i wykorzystywać różne materiały do terapii zajęciowej.

ZGŁOŚ SIĘ:

e-mail:  lu.n@wp.pl

tel. : 691-675-490