Kurs przygotowuje do pracy z dziećmi zdrowymi, chorymi i niepełnosprawnymi, w przedszkolach, klubach dziecięcych, domach dziecka. Zadaniem asystentki nauczyciela wychowania przedszkolnego jest przede wszystkim pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokojenia jego potrzeb. Asystentka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka, wspomaga rozwój psychomotoryczny dziecka dostosowany do  wieku dziecka oraz współorganizuje wypoczynek na świeżym powietrzu.

ZGŁOŚ SIĘ:

e-mail:  lu.n@wp.pl

tel. : 691-675-490