Zapraszamy do korzystania ze zbiorów naszej biblioteki

 

Biblioteka Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie zlokalizowana jest w budynku Internatu. Zbiory biblioteczne liczą 9789 woluminów. W naszym księgozbiorze znajdują się książki popularnonaukowe, medyczne, klasyka literatury polskiej, leksykony, albumy oraz beletrystyka. Ze zbiorów biblioteki korzystają uczniowie i absolwenci Centrum, studenci, pracownicy placówek ochrony zdrowia i opieki społecznej. Systematycznie powiększamy księgozbiór o pojawiające się nowości wydawnicze. Biblioteka Centrum udziela informacji bibliograficznej uczniom przygotowującym się do zajęć, egzaminów zawodowych oraz opracowujących referaty i prace zaliczeniowe. Wszystkie zbiory biblioteczne są skatalogowane.

  

Godziny otwarcia biblioteki:

 

 PONIEDZIAŁEK
12.30 -16.00
 WTOREK
10.30 – 13.30
 ŚRODA
12.00 – 15.30
 CZWARTEK
10.00 – 13.00
 PIĄTEK
 9.00 – 11.00

 

INFORMACJA DO STUDENTÓW

 KORZYSTAJĄCYCH ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE

Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie informuje, że biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom/nauczycielom/pracownikom Centrum, absolwentom szkoły oraz studentom. Biblioteka jest biblioteką szkolną, a nie biblioteką uczelnianą. Wobec powyższego, zgodnie z Regulaminem pracy biblioteki szkolnej:

  • biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego
  • harmonogram otwarcia biblioteki jest ustalony na początku roku szkolnego i podany do publicznej wiadomości
  • student ma prawo wypożyczyć książki na okres 1 miesiąca. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia terminu wypożyczenia

Studenci chcący korzystać ze zbiorów bibliotecznych naszej Jednostki są zobowiązani dostosować się do obowiązującego regulaminu

 

Kontakt do biblioteki:

 Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

Mieszka I 27       62 – 200 Gniezno

telefon/fax - Sekretariat Centrum: 61 426 34 48

telefon - Biblioteka: 61 426 34 09 wew. 108

e-mail:  medykgniezno@op.pl     szkoła@medyk.gniezno.pl

facebook.com/medykgniezno