W dniu 30 maja 2019 roku na Gnieźnieńskim Rynku odbyły się obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Organizatorem było Stowarzyszenie MAKI – Miłość, Aktywność, Korzyść, Integracja, które powstało z inicjatywy rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie. Celem Stowarzyszenia jest pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem w codziennym życiu, dbanie o przestrzeganie wobec nich praw człowieka, wyrównywanie szans oraz inspirowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także tworzenia wzajemnego wsparcia dla ich rodzin. W trakcie spotkania odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Integracja, Tolerancja, Równość” połączona z wystawą prac i wręczenie wszystkim uczestnikom nagród, wspólna ZUMBA, wysyłanie balonów z prawami osób niepełnosprawnych do nieba, występy gości z ośrodków dla osób niepełnosprawnych, poczęstunek przygotowany przez uczestników środowiskowego Domu Samopomocy „Dom Tęcza”, pokaz baniek mydlanych. Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w sprawnym przeprowadzeniu poszczególnych punktów programu, dokonywała pomiaru ciśnienia tętniczego krwi