INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK KKZ. FLORYSTA
(również dla absolwentów szkół zawodowych i „starej” podstawowej)

 

NOWOŚĆ !!!   SZKOŁA BEZPŁATNA!
BEZ OGRANICZEŃ WIEKU KANDYDATÓW!

 

Czas trwania nauki: 1 rok  (2 semestry)

Tryb nauki: zaoczny

Realizowane przedmioty:

 • Materiałoznawstwo roślinne
 • Materiałoznawstwo nieroślinne
 • Kulturowe podstawy florystyki
 • Środki wyrazu twórczego
 • Kompozycje florystyczne
 • Przedsiębiorstwo florystyczne
 • Język obcy we florystyce
 • Język migowy
 • Organizacja małych zespołów oraz kompetencje personalne i społeczne
 • Wykonywanie kompozycji florystycznych
 • Praktyka zawodowa

 

Nauka trwa 1 rok,  kończy się  egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

w ramach kwalifikacji R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych

Informacja o zawodzie Florysta:

Florysta w swojej pracy opiera się na wiedzy z zakresu aranżacji wnętrz, sposobów zagospodarowania przestrzennego, właściwości i symboliki roślin. Sporządzając dekoracje – od niedużych kompozycji do rozwiązań przestrzennych, używa kwiatów ciętych i roślin doniczkowych, suszu oraz sztucznych elementów ozdobnych. Wykorzystuje w swojej pracy zasady kompozycji plastycznej, wiedzę dotyczącą zagospodarowania przestrzeni, wiedzę z zakresu teorii barw, materiałoznawstwa roślinnego i nieroślinnego, historii sztuki. Posługuje się wieloma technikami florystycznymi i pomocniczymi, zapożyczonymi z innych dziedzin sztuki i rZemiosła. Tworzy kreatywnie dekoracje roślinne w pełni wykorzystując ich walory zdobnicze i estetyczne.

 

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywanie projektów dekoracji roślinnych, przygotowywanie materiału roślinnego/suszu i sztucznych roślin do wykonywania dekoracji, wykonywanie dekoracji roślinnych różnego typu (bukiety, kompozycje w naczyniach, florystyka ślubna i żałobna, dekoracje okolicznościowe, kompozycje z roślin doniczkowych, dekoracje balkonów i tarasów, …), utrwalanie roślin różnymi metodami, przedłużanie ich trwałości, stylizacja wnętrz materiałem roślinnym (hotele, restauracje, biura, rezydencje, mieszkania, sale koncertowe i konferencyjne, …), obrót materiałem florystycznym, ocenianie jakości materiału florystycznego, przygotowywanie wystaw, ekspozycji i konkursów, udzielanie porad dotyczących pielęgnacji i przechowywania roślin ciętych/doniczkowych i dekoracji florystycznych, posługiwanie się terminologią florystyczną, wdrażanie nowości florystycznych, planowanie i organizowanie pracy własnej

 

Miejsce zatrudnienia: kwiaciarnie i firmy florystyczne, firmy specjalizujące się w dekoracji wnętrz z wykorzystaniem dekoracji roślinnych, firmy świadczące usługi z zakresu aranżacji balkonów/tarasów/ogrodów, rynek hurtowy kwiatów i materiałów florystycznych, reklama usług florystycznych, imprezy targowe i wystawiennicze, prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług florystycznych

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej/szkoły zawodowej/ „starej” podstawowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu
 • Fotografie – 2 zdjęcia legitymacyjne

 

W przypadku wątpliwości i pytań

 

Zadzwoń: 61 426 34 48         Przyjdź: ul. Mieszka I 27   Gniezno

Napisz: ul. Mieszka I 27  62-200 Gniezno     e-mail: medykgniezno@op.pl

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (do edycji)

Wniosek o przyjęcie do internatu WSCKZiU w Gnieźnie (do edycji)