INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK

KKZ. FLORYSTA

Kwalifikacja OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)

Tryb nauki: zaoczny

Realizowane przedmioty:

 1. Język angielski
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 3. Podstawy florystyki
 4. Planowanie kompozycji i dekoracji roślinnych
 5. Kompozycje florystyczne
 6. Przedsiębiorstwo florystyczne
 7. Przygotowywanie materiałów florystycznych i wykonywanie kompozycji
 8. Praktyka zawodowa

 

Nauka kończy się  egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i uzyskaniem tytułu zawodowego Florysta

 

Florysta  w swojej pracy opiera się na wiedzy z zakresu aranżacji wnętrz, sposobów zagospodarowania przestrzennego, właściwości i symboliki roślin. Sporządzając dekoracje – od niedużych kompozycji do rozwiązań przestrzennych, używa kwiatów ciętych i roślin doniczkowych, suszu oraz sztucznych elementów ozdobnych. Wykorzystuje w swojej pracy zasady kompozycji plastycznej, wiedzę dotyczącą zagospodarowania przestrzeni, wiedzę z zakresu teorii barw, materiałoznawstwa roślinnego i nieroślinnego, historii sztuki. Posługuje się wieloma technikami florystycznymi i pomocniczymi, zapożyczonymi z innych dziedzin sztuki i rzemiosła. Tworzy kreatywnie dekoracje roślinne w pełni wykorzystując ich walory zdobnicze i estetyczne. Absolwent jest przygotowany do wykonywania projektów dekoracji roślinnych, przygotowywania materiału roślinnego/suszu i sztucznych roślin do wykonywania dekoracji, wykonywania dekoracji roślinnych różnego typu (bukiety, kompozycje w naczyniach, florystyka ślubna i żałobna, dekoracje okolicznościowe, kompozycje z roślin doniczkowych, dekoracje balkonów i tarasów, …), utrwalania roślin różnymi metodami, przedłużania ich trwałości, stylizacji wnętrz, obrotu materiałem florystycznym, oceniania jakości materiału florystycznego, przygotowywania wystaw, ekspozycji i konkursów, udzielania porad dotyczących pielęgnacji i przechowywania roślin ciętych/doniczkowych i dekoracji florystycznych, posługiwania się terminologią florystyczną, wdrażania nowości florystycznych, planowania i organizowania pracy własnej

Potencjalne miejsce zatrudnienia: kwiaciarnie i firmy florystyczne, firmy specjalizujące się w dekoracji aranżacji balkonów/tarasów/ogrodów, rynek hurtowy kwiatów i materiałów florystycznych, reklama usług florystycznych, imprezy targowe i wystawiennicze, prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług florystycznych

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (dostępny na stronie internetowej lub w Sekretariacie Centrum)
 2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej, Świadectwo ukończenia szkoły zawodowej lub „starej podstawowej” – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył
 3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu
 4. Fotografie – 2 zdjęcia legitymacyjne

W przypadku wątpliwości i pytań

 

Zadzwoń: 61 426 34 48            Przyjdź: ul. Mieszka I 27  Gniezno

Napisz: ul. Mieszka I 27  62-200 Gniezno        e-mail: medykgniezno@op.pl

Termin składania dokumentów: 23 sierpień 2019 rok

 

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (do edycji)

Wniosek o przyjęcie do internatu WSCKZiU w Gnieźnie (do edycji)