W dniu 14 lutego 2020 roku odbyło się Spotkanie Przedmiotowo-Metodyczne nauczycieli i słuchaczy realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Terapeuta zajęciowy. Spotkanie odbyło się pod hasłem Rola terapii zajęciowej w geriatrii. W Spotkaniu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Placówek Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Pani Jolanta Kamzela-Czub, Pan Jerzy Koczan Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie oraz Dyrektorzy, Nauczyciele, Słuchacze z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, Ostrowie Wielkopolskim, Nr 1 i Nr 2 w Poznaniu, Rawiczu, Złotowie, Wrześni oraz Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu.

Na wstępie Pani Halina Ciążyńska zaprezentowała wykład Rola terapii zajęciowej w geriatrii. Szczególną uwagę zwróciła na społeczny wymiar starzenia się oraz występowanie negatywnych stereotypów, które mogą wiązać się ze zjawiskiem gerontofobii, dyskryminacji i marginalizacji osób starszych. Podkreśliła rolę aktywności osób starszych, potrzebę rozwoju, przynależności i budowania poczucia własnej wartości. Przedstawiła również style życia seniorów oraz wybrane obszary interwencji terapeutycznej.  Misją pozytywnego starzenia się jest Dodać więcej życia do lat, a nie tylko więcej lat do życia. Druga część Spotkania to Konkurs odbywający się pod hasłem  Nowe techniki pracy z podopiecznym – Tworzenie obrazów techniką pouringu.

Prace oceniane były przez Komisję Konkursową złożoną ze specjalistów z dziedziny terapii zajęciowej - po jednym  przedstawicielu z każdej Jednostki biorącej udział w Spotkaniu. Przyznano trzy nagrody – laureaci otrzymali upominki ufundowane przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta w Gnieźnie oraz Firmę HENBUD z Kłecka.. Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymali upominki i okolicznościowe dyplomy. Wykonane przez uczestników Konkursu prace stały się ich własnością.

Spotkaniu Przedmiotowo-Metodycznemu towarzyszyła wystawa prac wykonanych przez słuchaczy kierunku Terapeuta zajęciowy naszego Centrum, między innymi: kufry wykonane techniką decoupage: postarzanie cukrem, postarzanie krakle, technika, papier decoupage, złoto w płatkach, pasty postarzające, bronza pozłotnicza, żywice syntetyczne; dzbany greckie zdobione techniką stempli, złoto w płatkach; podkładki zdobione techniką decoupage i z wykorzystaniem żywicy syntetycznej.

 Laureaci Konkursu:

I MIEJSCE  zajęła słuchaczka Elżbieta Grodzka  - Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu

II MIEJSCE  zajęła słuchaczka Paulina Latawiec-Siemieńska - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu

III MIEJSCE zajęła słuchaczka Agnieszka Dobrosielska Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu

Przyznano również trzy równorzędne wyróżnienia:

Dla słuchaczki Katarzyny Jaworskiej i Anny Boślak z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim oraz dla słuchaczki Aleksandry Koniecznej z Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu.

 

I miejsce Elżbieta Grodzka Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu

II miejsce Paulina Latawiec-Siemińska Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu

III miejsce Agnieszka Dobrosielska Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu

wyróżnienie Aleksandra Konieczna Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu

wyróżnienie Anna Boślak Wielkopolskie Samorzadowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.

wyróżnienie Katarzyna Jaworska Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.