Kurs instruktora odnowy biologicznej przygotowuje do pracy w klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych. Program kurs zawiera między innymi wiadomości z zakresu anatomii funkcjonalnej, odnowy biologicznej, metod fizjoterapeutycznych wykorzystywanych w odnowie biologicznej (sporcie i rekreacji). Podstaw żywienia i dietetyki oraz pierwszej pomoc przedlekarska w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Uczestnicy kursu zdobędą umiejętności wykonywania ciepłolecznictwa, zimna w procesie odnowy biologicznej oraz wykorzystania środowiska wodnego w procesie odnowy biologicznej  i masażu.

ZGŁOŚ SIĘ:

e-mail:  lu.n@wp.pl

tel. : 691-675-490