Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Renowacja elewacji budynku sali gimnastycznej wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem

 


Renowacja elewacji budynku szkoły

wraz z modernizacją pomieszczeń

i ich wyposażeniem

 

 

 

ZDJĘCIA PO ZAKOŃCZONYM REMONCIE

ZDJĘCIA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWALNYCH

 

1.Nazawa zadania:

Renowacja elewacji budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem

2.Zakres rzeczowy:

Prace obejmować będą:

• Program prac konserwatorskich

• Modernizację instalacji sanitarnych w zakresie wewnętrznej instalacji wodociągowej p.poż, instalacji hydrantowej i wewnętrznej instalacji gazowej

• Modernizację i wykonanie instalacji elektrycznych:

- roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej w ciągach komunikacyjnych (korytarze),

- w zakresie instalacji odgromowej,

- instalowanie pożarowego systemu alarmowego System SAP

- montaż instalacji teletechnicznej- domofon, kamery

• Renowację elewacji budynku szkoły wraz z oświetleniem zewnętrznym

• Renowację ciągów komunikacyjnych (korytarzy)

- renowację posadzek i schodów lastrico

- renowację posadzek i schodów  drewnianych

- renowację posadzek i schodów  kamiennych

- renowację balustrad

• Renowację stolarki drzwiowej i stolarki p.poż

• Roboty tynkarskie i malarskie ścian i sufitów ciągów komunikacyjnych (korytarzy)

• Roboty budowlane i instalacje elektryczne - II etap Aula (po wykonaniu odkrywkowych prac i przygotowaniu Programu prac konserwatorskich)

3.Okres realizacji zadania: 2021 - 2022

4.Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego

ZDJĘCIA W TRAKCIE PRAC BUDOWLANYCH

 

 

 


OPRACOWANIE DOKUMENTACJI RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z MODERNIZACJĄ POMIESZCZEŃ I ICH WYPOSAŻENIEM

 

 


 

TERMOMODERNIZACJA I KOMPLEKSOWA WIELOBRANŻOWA MODERNIZACJA  INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE

1.Nazwa zadania:
Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja i instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie.
2.Zakres rzeczowy:
Prace termomodernizacyjne obejmować będą:
- Wymianę instalacji centralnego ogrzewania
- Wymianę instalacji oświetleniowej
- Wymiana okien i drzwi zewnętrznych
- Ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego
- Remont-modernizację stropów
- Remont- budowę instalacji teletechnicznej (instalacji internetowej)
3.Okres realizacji zadania: 2015- 2021 r.
4.Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego i dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dokumentacja fotograficzna:
Przed rozpoczęciem prac budowlanych

 

Dokumentacja fotograficzna w trakcie prac budowlanych

 Dokumentacja fotograficzna po zakończeniu prac budowlanych: