TERMOMODERNIZACJA I KOMPLEKSOWA WIELOBRANŻOWA MODERNIZACJA  INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE

1.Nazwa zadania:
Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja i instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie.
2.Zakres rzeczowy:
Prace termomodernizacyjne obejmować będą:
- Wymianę instalacji centralnego ogrzewania
- Wymianę instalacji oświetleniowej
- Wymiana okien i drzwi zewnętrznych
- Ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego
- Remont-modernizację stropów
- Remont- budowę instalacji teletechnicznej (instalacji internetowej)
3.Okres realizacji zadania: 2015- 2021 r.
4.Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego i dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dokumentacja fotograficzna:
Przed rozpoczęciem prac budowlanych

 

Dokumentacja fotograficzna w trakcie prac budowlanych