Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi posługiwać się polskim alfabetem palcowym oraz podstawowymi liczebnikami głównymi i porządkowymi. Formułuje nieskomplikowane wypowiedzi w zakresie poznanych znaków pojęciowych, rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w  którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada.

ZGŁOŚ SIĘ:

e-mail:  lu.n@wp.pl

tel. : 691-675-490