NAJWAŻNIEJSZE DATY W HISTORII SZKOŁY 

 

 • 1963 rok – powstanie 5 - letniego Liceum Medycznego Pielęgniarstwa; dyrektorem szkoły zostaje Marian Jaska
 • 1964 rok – oddanie do użytku internatu przy ulicy św. Jana
 • 1965 rok – pierwsza w historii szkoły  uroczystość „Czepkowania”
 • 1966 rok – nowym dyrektorem szkoły zostaje Eugenia Pancewicz -  Dąbrowska
 • 1967 rok – pierwszy w historii szkoły  egzamin maturalny
 • 1967 rok – przekazanie na potrzeby internatu budynku po szpitalu zakaźnym przy ulicy Okrężnej (obecnie ul. Ludwiczaka)
 • 1968 rok – pierwszy w historii szkoły egzamin dyplomowy
 • 1969 rok – szkoła otrzymuje sztandar  ufundowany przez Komitet Rodzicielski
 • 1974 rok – powstanie Medycznego Studium Zawodowego Wydział Położnych
 • 1975 rok – dyrektorem szkoły zostaje Dorota Drela
 • 1978 rok – otrzymanie własnego budynku szkoły przy ulicy Mieszka I 27
 • 1984 rok – wręczenie nowego sztandaru szkoły
 • 1984 rok – nadanie szkole imienia dr Karola Marcinkowskiego
 • 1987 rok – powołanie Zespołu Szkół Medycznych im. dr Karola Marcinkowskiego
 • 1990 rok – wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego internatu obok budynku szkoły 
 • 1990 rok – dyrektorem szkoły zostaje Łucja Rzadkiewa
 • 1992 rok – utworzenie dwuletniego pomaturalnego, a od 1993 roku 2,5 letniego Wydziału Pielęgniarstwa
 • 1992 rok – gościem honorowym szkoły był Prymas Polski kardynał Józef Glemp
 • 1994 rok – wizyta Marszałka Sejmu Wiesława Chrzanowskiego
 • 1995 rok – szkoła otrzymuje nowy sztandar
 • 1995 rok – uroczyste otwarcie przez Ministra Zdrowia Ryszarda Jacka Żochowskiego  budynku nowego internatu
 • 1995 rok – na terenie szkoły odbywa się I Międzynarodowy Kongres Edukacji w Pielęgniarstwie
 • 1995 rok – uruchomienie kształcenia w zawodzie Terapeuta Zajęciowy
 • 1995 rok – nowy budynek internatu uznany został za najładniejszą budowę w Wielkopolsce w 1995 roku i wyróżniony „Złotym trzosem” w konkursie Radia Merkury i Głosu Wielkopolskiego
 • 1996 rok – szkoła otrzymuje nagrodę II stopnia w konkursie „Na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego za 1995 rok” organizowanego przez Ministra Kultury i Sztuki oraz generalnego Konserwatora Zabytków
 • 1996 rok – zmiana nazwy szkoły na Medyczne Studium Zawodowe im. dr Karola Marcinkowskiego, w skład którego wchodziły: Wydział Pielęgniarstwa, Wydział Położnych, Wydział Terapii Zajęciowej
 • 1996 rok – odsłonięcie pomnika dr Karola Marcinkowskiego
 • 1996 rok – odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku szkoły
 • 1996 rok – mury szkoły opuszczają ostatni absolwenci 5 - letniego Liceum Medycznego
 • 1997 rok – na terenie szkoły odbywają się  Międzynarodowe Warsztaty dla Szkół Wdrażających  3 letni Program Kształcenia Pielęgniarek
 • 1998 rok – II Międzynarodowy Kongres Edukacji w Pielęgniarstwie i Innych Naukach o Zdrowiu
 • 1999 rok – szkoła rozpoczyna kształcenie w zawodzie Technik Fizjoterapii
 • 2000 rok – na terenie szkoły odbywa się ogólnopolska konferencja „Transformacja Kształcenia Pielęgniarek i Położnych”
 • 2001 rok – odbywa się sesja naukowa z okazji 155 rocznicy śmierci Patrona Szkoły dr Karola Marcinkowskiego
 • 2002 rok – uruchomienie kształcenia w zawodzie Opiekunka Środowiskowa
 • 2002 rok – mury szkoły opuszczają ostatnie absolwentki Wydziału Położnych
 • 2003 rok – szkoła uruchamia kształcenie w zawodzie Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
 • 2003 rok – szkoła obchodzi Jubileusz 40 – lecia
 • 2003 rok – szkoła staje się Ośrodkiem Dydaktycznym Akademii Medycznej w Poznaniu kształcąc studentów na poziomie licencjackim na kierunku Pielęgniarstwo oraz kierunku Położnictwo
 • 2005 rok – mury szkoły opuszczają ostatni absolwenci Wydziału Pielęgniarstwa
 • 2005 rok – szkoła uruchamia kształcenie w zawodzie Technik masażysta
 • 2006 rok – dyrektorem szkoły zostaje Elżbieta Kabzińska
 • 2006 rok – szkoła uruchamia kształcenie w zawodzie Asystent osoby niepełnosprawnej oraz na kierunkach zaocznych: Opiekunka środowiskowa i Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
 • 2006 rok – odbywa się sesja naukowa z okazji 160 rocznicy śmierci Patrona Szkoły dr Karola Marcinkowskiego
 • 2007 rok -  szkoła otrzymuje pracownię komputerową
 • 2007 rok – mury szkoły opuszczają ostatni absolwenci kierunku Technik fizjoterapii
 • 2007 rok – odbywa się pierwszy zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • 2008 rok – uruchomienie kształcenia w zawodzie Opiekun medyczny
 • 2008 rok – szkoła obchodzi Jubileusz 45 – lecia
 • 2010 rok – uruchomienie kształcenia w zawodzie Technik farmaceutyczny
 • 2012 rok – odbywa się sesja naukowa z okazji 166 rocznicy śmierci Patrona Szkoły dr Karola Marcinkowskiego
 • 2013 rok – przekształcenie szkoły w Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie
 • 2015 rok - szkoła otrzymała : Medal Koronacyjny przyznany przez Prezydenta Miasta Gniezna
 • 2015 rok - szkoła otrzymała : Statuetkę Hipolita przyznaną przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
 • 2015 rok - szkoła otrzymała : Statuetkę za rozwój i popularyzację masażu w Polsce
 • 2015 rok - szkoła otrzymała : Grawerton przyznany przez Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego
 • 2016 rok - szkoła gości byłych Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsę i Bronisława Komorowskiego
 • 2016 rok - odbywa się Konferencja z okazji 170 rocznicy śmierci Patrona Szkoły dr Karola Marcinkowskiego
 • 2017 rok - odbywa sie Uroczysty Koncert dedykowany Jego Eksc. Arcybiskupom Henrykowi Muszyńskiemu i Józefowi Kowalczykowi Prymasom Polski
 • 2018 rok - szkoła otrzymuje Oznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego
 • 2019 rok - uruchomienie kształcenia na kierunku Florysta
 • 2019 rok - szkoła otrzymała Medal 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w dowód uznania za wieloletnie wsparcie PCK
 • 2021 rok - uruchomienie kształcenia na kierunku Technik usług kosmetycznych i Fotograf