W dniu 24 kwietnia 2019 roku odbył się X – Jubileuszowy Koncert Imieninowy dedykowany Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Wojciechowi Polakowi Prymasowi Polski oraz Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Henrykowi Józefowi Muszyńskiemu i Józefowi Kowalczykowi – Prymasom Seniorom Polski.

Organizatorami Koncertu byli Zespół Państwowych  Szkól Muzycznych oraz Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. W uroczystości uczestniczył Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Piotr Gruszczyński, Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  Czesław Kruczek oraz Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Tadeusz Tomaszewski. Oprawę muzyczną Koncertu zapewnili uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie, którzy zaprezentowali muzykę od barokowej do współczesnej oraz zespół „Retro”. Solenizantom złożono życzenia, zaśpiewano wspólnie 100 lat. Słowa podziękowania do wszystkich zebranych skierował Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Polak Prymas Polski.