Dnia 18 września 2018 roku w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyła się konferencja nt. „Dopalacze to śmierć”. Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli środowisk medycznych, terapeutycznych, a także pracowników Prokuratury, Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie. Uczestnikami konferencji byli  dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy samorządu i inne instytucje opiekuńczo-wychowawcze.

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie reprezentowało dwóch nauczycieli: kierownik szkolenia praktycznego Gabriela Giszczyńska-Marciniak i kierownik internatu Renata Szwacińska-Rurek. Celem konferencji było zapoznanie uczestników ze zmianami w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, środków zastępczych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przybliżenie skali skutków stosowania substancji psychoaktywnych,  profilaktyki używania dopalaczy, innowacyjnych metod ich leczenia i działań podejmowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gnieźnie.

Podczas przerwy  uczestnicy spotkania mogli skorzystać z indywidualnych porad z psychologami, przedstawicielami organów ścigania i sanepidu. Na zakończenie konferencji uczestnicy otrzymali zaświadczenia oraz materiały edukacyjno-informacyjne na temat dopalaczy.