Dnia 10 grudnia 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyła się konferencja prasowa dotycząca kształcenia zawodowego w Gnieźnie. Swoją ofertę przedstawiło Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie – dawny MEDYK. Konferencję rozpoczął Starosta powiatu gnieźnieńskiego Pan Piotr Gruszczyński podkreślając  znaczenie kształcenia zawodowego i współpracę WSCKZiU w Gnieźnie z jednostkami podległymi Starostwu w zakresie promowania zdrowia. Następnie głos zabrał Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Pan Czesław Kruczek, który dokonał diagnozy rynku edukacyjnego w naszym regionie i przedstawił aktualną ofertę szkół podległych Urzędowi Marszałkowskiemu. Zwrócił również uwagę na możliwość poszerzenia jej o nowe kierunki i formy kształcenia. „MEDYK” kształci w zawodach medyczno-społecznych od ponad 50 lat. Aktualną ofertę kształcenia przedstawiła Pani Halina Ciążyńska uzasadniając konieczność kontynuowania nauki w tych zawodach zmianami społecznymi zachodzącymi w Polsce. W oparciu o  prognozy GUS na lata 2014-2050 zakłada, że ludność Polski zmniejszy się o około 4,5 mln osób a liczba ludzi w wieku 60+ stanowić będzie ponad 40% całego społeczeństwa. Współczesny rozwój medycyny wymusza jednak  przygotowanie odpowiednich kadr do  nowych wyzwań , stąd konieczność uruchomienia nowych kierunków: Technik ortopeda, Protetyk słuchu, Asystentka stomatologiczna, Technik sterylizacji medycznej. Kształcenie w powyższych zawodach można realizować w trybie dziennym, stacjonarnym, zaocznym oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. Z nową ofertą Centrum zapoznała nas Pani Gabriela Giszczyńska-Marciniak. Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną, mieszkaniową, rekreacyjną i sportową dla słuchaczy, uczniów i studentów uczących się w naszym mieście. Ma to ogromne znaczenie w całościowym  procesie kształtowania postaw i osobowości młodego pokolenia - powiedziała Pani Renata Szwacińska-Rurek.