W dniu 26 kwietnia 2021r. odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego zorganizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z okazji 230. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Na Konkurs wpłynęło 31 prac. Prace zostały ocenione przez 3 osobową Komisję Konkursową, która uwzględniała następujące kryteria: zgodność tematu fotografii z tematyką konkursu, oryginalność podjętej tematyki oraz wartość techniczną i artystyczną fotografii.

Laureatami Konkursu zostali:

I miejsce   -  Lidia Koczorowska

II miejsce  -  Milena Niewiadomska

III miejsce (równorzędne)  -  Maria Szeszycka, Joanna Rączkiewicz, Jolanta Szynkowska

Komisja Konkursowa przyznała również 11 wyróżnień: Maria Janasz-Baran, Agnieszka Wachowska, Roman Strugalski, Katarzyna Wilczkowska, Adam  Szeszycki, Leszek Wesołowski, Marcin Gallas, Patrycja Marciniak, Aleksandra Cichowlas, Julian Chmiel, autor anonimowy

Wszystkie prace nadesłane na Konkurs zostały wystawione w Małej Galerii Internatu Centrum. Oficjalne otwarcie wystawy nastąpiło w dniu 29 kwietnia 2021r. Uczestnicy Konkursu otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Arndta, Posłów Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusza Tomaszewskiego, Zbigniewa Dolatę i Paulinę Hening-Kloska, Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Miejski w Gnieźnie oraz Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie.