W terapii taktylnej wykorzystywane są  różne technik masażu, dzięki którym dochodzi do stymulacji receptorów znajdujących się w skórze oraz aktywacji rozwoju funkcji mózgowych i układu nerwowego. Czynności te mają na celu uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu.

ZGŁOŚ SIĘ:

e-mail:  lu.n@wp.pl

tel. : 691-675-490