Masaż jest najczęściej wykorzystywaną formą terapii i pielęgnacji. Oddziałuje w sposób mechaniczny na czynny aparat ruchu, wpływa na układ krążenia, nerwowy i wewnątrzwydzielniczy. Uczestnicy kursu zdobędą umiejętności wykonania podstawowych technik masażu pielęgnacyjnego ciała i przestrzegania obowiązujących zasad.

ZGŁOŚ SIĘ:

e-mail:  lu.n@wp.pl

tel. : 691-675-490