W dniu 11.10.2020r. przypada Międzynarodowy Dzień Dziewcząt – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2011r. Jego celem jest przybliżenie społeczeństwu wyzwań, przed jakimi stają dziewczęta na całym świecie.
W ramach tego święta organizowane są różne wydarzenia, które mają budować świadomość na temat problemów i przeszkód, z którymi borykają się dziewczęta na drodze pełnego rozwoju swoich możliwości. W bieżącym roku również nasza szkoła włączyła się w obchody tego święta. Odbywa się ono pod hasłem „Niezapominajki żyją dłużej”. Tematem jest profilaktyka raka szyjki macicy. Akcja składa się z kilku działań. Na wszystkich kierunkach kształcenia przeprowadzono zajęcia z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy. Ogłoszono konkurs, w którym wezmą udział słuchacze szkoły, mieszkańcy internatu i pracownicy. Konkurs polega na przeprowadzeniu badań cytologicznych i umieszczeniu w skrzynce opisanej hasłem „NIEZAPOMINAJKA” kartki z imieniem i nazwiskiem oraz datą wykonania badania (bez podawania wyniku badania). Wśród uczestników konkursu zostaną rozlosowane nagrody – bukiety kwiatów przygotowane przez słuchacze kierunku Florysta.