W dniu 22 października 2021 roku odbył się Międzyszkolny Konkurs „Poznaj tajniki masażu. Masaż w profilaktyce, leczeniu i sporcie”. Organizatorem Konkursu było Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim. Wykład inauguracyjny „Masaż medyczny – założenia koncepcji, zastosowanie w terapii adiuwentowej i neoadiuwentowej” przedstawił Pan Tomasz Kuczma Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, Collegium Masażu Medycznego w Łodzi. Wykład i warsztaty „Sprężyste odkształcanie struktur czynnego narządu ruchu – tkanki mięśniowej” przedstawili Pani Lucyna Nagórska - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, Collegium Masażu Medycznego w Łodzi oraz Pan Cezary Nenczak- Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Sztumie, Collegium Masażu Medycznego w Łodzi.

Regulamin Konkursu przedstawił Pan Jacek Pieczyński – przewodniczący komisji konkursowej. Konkurs składał się z dwóch części – teoretycznej, w której uczestnicy rozwiązywali test składający się z 50 pytań. Pięciu słuchaczy z najwyższą punktacją przystąpili do części praktycznej. W Konkursie I i II miejsce zdobyli słuchacze Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, miejsce III słuchaczka Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu. Nagrody i wyróżnienia uczestnikom Konkursu wręczyła Pani Dorota Kinal Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Pan Tomasz Kuczma Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim.