W dniu 25 września 2018 roku w Teatrze Wielkim  im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu odbyła się Uroczysta Gala podsumowująca konkursy Samorządu Województwa Wielkopolskiego o tytuły „Wielkopolska Szkoła Roku” i „Wielkopolski Nauczyciel Roku”. Na Uroczystą Galę zaproszenie skierował Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Podczas Gali zostali uhonorowani nauczyciele oraz szkoły, które wyróżniają się innowacyjnością, wysoką jakością nauczania, współpracą ze środowiskiem lokalnym oraz kształtowaniem wśród uczniów postaw patriotycznych i obywatelskich. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał 40 nagród i wyróżnień. Zwycięzcą konkursu o tytuł „Wielkopolski Nauczyciel Roku” został Paweł Sobczak, nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. W konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku” zwyciężył Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Podczas uroczystości zostały  również wręczone  przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. Odznaki Honorowe otrzymały między innymi jednostki, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W gronie wyróżnionych znalazły się Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Marek Krzyżostaniak – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili artyści Teatru Wielkiego w Poznaniu: muzycy – Barbara Szelągiewicz, Michał Zatora, Dariusz Tarczewski; soliści baletu – Joanna Horiuch i Dariusz Sierata. Zwieńczeniem Uroczystej Gali był koncert zespołu Varius Manx i Kasi Stankiewicz.