W warunkach domowych wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne  oraz czuwa nad prawidłowym rozwojem i bezpieczeństwem małych dzieci. Organizuje  zabawy uwzględniające właściwy rozwój dziecka (zabawy manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjne, zajęcia muzyczne, plastyczne, zajęcia rozwijające mowę); rozwija u dziecka nawyki higieniczne, udziela pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

ZGŁOŚ SIĘ:

e-mail:  lu.n@wp.pl

tel. : 691-675-490