Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie jest publiczną jednostką utworzoną  1 stycznia 2013 roku i prowadzoną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W jego skład wchodzą:

  • Medyczne Studium Zawodowe im. dr Karola Marcinkowskiego
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gnieźnie 

 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie mieści się przy ul. Mieszka I 27. W skład Centrum wchodzi budynek główny szkoły, sala gimnastyczna(budynek szkoły i sala gimnastyczna wpisane do rejestru zabytków) oraz Internat. Cały kompleks budynków znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, w obszarze historycznego układu urbanistycznego Miasta Gniezna wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 2523/A decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 27 stycznia 1956 roku.

Od 60 lat prowadzimy kształcenie w zawodach medycznych i społecznych (Centrum powstało na bazie Liceum Medycznego Pielęgniarstwa). Mury Szkoły opuściło 4423  absolwentów. Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego daje możliwość kształcenia  w innych zawodach, zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy z wykorzystaniem infrastruktury i bazy dydaktycznej Centrum. Pozwala również na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Jesteśmy jednostką wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Posiadamy bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną zapewniającą prowadzenie kształcenia na wysokim poziomie. W latach 2019-2022 budynek szkoły został poddany termomodernizacji i kompleksowej wielobranżowej modernizacji instalacji wewnętrznych. Została również przeprowadzona renowacja elewacji budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem.

 

KADRA PEDAGOGICZNA:

Dyrektor: mgr Wiesław Zapalski

Kierownik internatu: mgr Renata Szwacińska – Rurek

mgr Anita Gawron

mgr Agnieszka Januszewska

mgr Barbara Kafel

Jakub Kamiński

mgr inż. Włodzimierz Kaszyński

dr hab. Waldemar Kmiecikowski

Beata Marek-Walery

mgr Helena Moch

mgr Anna Nagórska

mgr Lucyna Nagórska

mgr Anna Nowaczyk

mgr Katarzyna Olejniczak-Gołembowska

Małgorzata Palm

dr Marta Rominiecka

mgr farm. Renata Szarzyńska

mgr Jolanta Szynkowska

dr Agnieszka Ulatowska

mgr Danuta Węgrzyn

mgr Wiesław Zapalski

 

ADMINISTRACJA:

Główny księgowy: mgr Iwona Kozubińska

Specjalista do spraw ekonomicznych: Ewa Siwka

Kierownik gospodarczy: mgr Żaneta Krzyżaniak - Kubalewska

Specjalista do spraw rozliczeń VAT:  Romana Rominiecka

Sekretarz Centrum: Alicja Kopczyńska

 

PERSONEL POMOCNICZY:

mgr Leszek Antonowicz

Danuta Bakalarz

Zbigniew Dudek

Jerzy Gólczyński

Magdalena Klimczak

Magdalena Koralewska

Magdalena Lemańska

Katarzyna Pankowska

Roman Strugalski

Iwona Szymańska

 

DANE TELEADRESOWE:

 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

Mieszka I 27   62 – 200 Gniezno

telefon/fax 61 426 34 48 (Sekretariat Centrum)

www.wsckziu.gniezno.pl

e – mail:  medykgniezno@op.pl; szkola@medyk.gniezno.pl 

rekrutacja@wsckziu.gniezno.pl

facebook.com/medykgniezno