Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie jest publiczną jednostką utworzoną  1 stycznia 2013 roku i prowadzoną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W jego skład wchodzą:

 • Medyczne Studium Zawodowe im. dr Karola Marcinkowskiego
 • Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gnieźnie (powołane z dniem 15 sierpnia 2017 roku)

 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie mieści się przy ul. Mieszka I 27. W skład Centrum wchodzi budynek główny szkoły, sala gimnastyczna(budynek szkoły i sala gimnastyczna wpisane do rejestru zabytków) oraz Internat. Cały kompleks budynków znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, w obszarze historycznego układu urbanistycznego Miasta Gniezna wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 2523/A decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 27 stycznia 1956 roku.

Od 55 lat prowadzimy kształcenie w zawodach medycznych i społecznych (Centrum powstało na bazie Liceum Medyczne Pielęgniarstwa). Mury Szkoły opuściło 4 154  absolwentów. Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego daje możliwość kształcenia  w innych zawodach, zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy z wykorzystaniem infrastruktury i bazy dydaktycznej Centrum. Pozwala również na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Jesteśmy jednostką wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Posiadamy bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną zapewniającą prowadzenie kształcenia na wysokim poziomie

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA:

 

Dyrektor: mgr Elżbieta Kabzińska

Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Gabriela Giszczyńska - Marciniak

Kierownik internatu: mgr Renata Szwacińska - Rurek

Kierownik kursów zawodowych: mgr Lucyna Nagórska

 

mgr Julitta Banaszyńska

mgr Halina Ciążyńska

mgr Karolina Dominiak

mgr Gabriela Giszczyńska – Marciniak

mgr Barbara Kafel

mgr Włodzimierz Kaszyński

mgr inż. Sylwia Krysiak

mgr Bożena Posłuszna – Brzezińska

mgr Iwona Siwka

mgr Barbara Skulska – Salita

mgr Elżbieta Sobecka

mgr Renata Szarzyńska

mgr Mirosława Szmyt

mgr Danuta Węgrzyn

mgr Magdalena Wrzesińska

mgr Wiesław Zapalski

 

ADMINISTRACJA:

 

Główny księgowy: mgr Eugenia Chmura

Specjalista do spraw ekonomicznych: Ewa Siwka

Kierownik gospodarczy: mgr Żaneta Krzyżaniak - Kubalewska

Specjalista do spraw rozliczeń VAT: mgr Iwona Kozubińska

Sekretarz Centrum: Alicja Kopczyńska

 

PERSONEL POMOCNICZY:

 

 • Zbigniew Dudek
 • Magdalena Klimczak
 • Magdalena Koralewska
 • Magdalena Lemańska
 • Katarzyna Pankowska
 • Agnieszka Stankiewicz
 • Roman Strugalski
 • Iwona Szymańska

 

 

 

DANE TELEADRESOWE:

 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

Mieszka I 27   62 – 200 Gniezno

telefon/fax 61 426 34 48 (Sekretariat Centrum)

www.wsckziu.gniezno.pl

e – mail:  medykgniezno@op.pl (Sekretariat Centrum)

facebook.com/medykgniezno