Długotrwałe przebywanie w pozycji leżącej, wymuszone przez wiele schorzeń i ograniczona aktywność ruchowa prowadzą do poważnych zaburzeń czynności fizjologicznych i przemian biochemicznych w organizmie. Powodują ogólne osłabienie, spadek tolerancji wysiłku, zmniejszenie wydolności układu oddechowego i krążenia, zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze układu kostno-stawowego, zaniki  i przykurcze mięśniowe. Dodatkowo dołączają się odleżyny, zapalenie płuc, zatory, osteoporoza czy infekcje dróg moczowych, które mogą stanowić zagrożenie życia leżących pacjentów, szczególnie w podeszłym wieku. Dlatego bardzo ważna jest odpowiednia, profilaktyka, zapobiegająca następstwom długotrwałego unieruchomienia w łóżku.

ZGŁOŚ SIĘ:

e-mail:  lu.n@wp.pl

tel. : 691-675-490