Z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego od czterech lat realizowany jest program „To co nas łączy – Polska”. Na zaproszenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w dniach od 1 do 8 lipca 2018 roku gościliśmy grupę 45 osób, pochodzenia polskiego na stałe zamieszkujących na Białorusi. W tym samym czasie 45 osobowa grupa dzieci i młodzieży przebywała na terenie Ośrodka Szkoleniowo – Żeglarskiego Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w Kiekrzu. Goście odwiedzający Wielkopolskę pochodzą z różnych miejscowości: Bieniakonie, Dociszki, Grodno, Kiemieliszki, Lida, Mała Brzostowica, Nowogródek, Raków, Repla, Słonim, Smorgonie, Stołpce, Szczuczyn, Wołkowysk. Delegacji  przewodniczyła Pani Irena Denisewicz z ramienia Związku Polaków na Białorusi. Zaproszonych gości powitała Pani Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Pan Czesław Kruczek – zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Pani Jolanta Kamzela – Czub – Naczelnik Wydziału Organizacji Nadzoru PlacówekDepartamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Celem programu jest integracja i wymiana międzykulturowa nauczycieli i młodzieży polskiej poprzez prezentowanie historii, tradycji i kultury Rzeczypospolitej jako kraju wielu narodów.

Uroczyste powitanie gości z Białorusi odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Honory gospodarza uroczystości pełniła Pani Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Pani Marszałek witając zaproszonych gości podkreśliła, że spotkania Polaków z Wielkopolski i tych mieszkających po drugiej stronie naszej wschodniej granicy, w szczególny sposób przyczyni się do wzajemnego przezwyciężania barier językowych, nawiązania bliższych kontaktów, a także kształtowania świadomości różnorodności narodowej i regionalnej. Chciałabym aby czas spędzony w Wielkopolsce umożliwił Wam zdobywanie nowych doświadczeń i pozwolił rozwinąć swoją wiedzę na temat naszej Ojczyzny i jej miejsca w zmieniającej się Europie.

Goście z Białorusi zwiedzali Ostrów Lednicki – wyspę położoną na Jeziorze Lednica, na której znajduje się jeden z najważniejszych grodów państwa pierwszych Piastów. Do dziś zachowały się tam drewniano-ziemne wały obronne, umocnienia brzegowe, pozostałości rezydencji pałacowej z X wieku, kaplica, zbiór militariów, relikwiarz Drzewa KrzyżaŚwiętego, pozostałości basenów chrzcielnych. Odwiedzili Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach – w którym znajduje się unikatowa rekonstrukcja XIX-wiecznej wsi wielkopolskiej, dworu i folwarku oraz przykłady budownictwa z terenów historycznej Wielkopolski od VII do XX wieku tj. typowy układ wsi, kompletne wyposażenie domostw i dekoracja wnętrz z oryginalnym umeblowaniem, sprzętami gospodarstwa domowego, narzędziami rękodzielniczymi i maszynami rolniczymi. Odbyli podróż do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu – największegokościoła w Polsce. Odbyli spacer po Starym Rynku w Poznaniu, poznając jego najważniejsze zabytki. Uczestniczyli w wycieczce do Solanek Uzdrowisko Inowrocław – zwiedzili Park Solankowy z tężniami solankowymi, z pijalnią wód oraz palmiarnię z tropikalną roślinnością. Zwiedzili zabytki Gniezna, uczestniczyli w wystawie prac malarskich Mateusza Grześkowiaka odbywającejsię pod hasłem MALARSTWO oraz wystawie fotograficznej  Dawida Stube pod hasłem ZESPÓŁ KOCIEGO KRZYKU – wystawy prezentowane są w Miejskim Ośrodku Kultury

W programie pobytu znalazły się również zajęcia integracyjne połączone z warsztatami nauki języka polskiego, warsztaty terapii zajęciowej (uczestnicy wykonywali prace w czterech różnych technikach, a wykonane przez siebie prace otrzymali w prezencie), wspólne ognisko w Stanicy Harcerskiej Zielona Polana w Ostrowie Wielkopolskim.

Uczestniczyli w koncercie muzyki klasycznej przygotowanej przez Fundację Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego EUROPEJCZYK – wykonawcami koncertu byli Lech Bałaban-altówka, Agnieszka Bałaban-wiolonczela, Mariusz Derewecki- skrzypce, Piotr Niewiedział i Krzysztof Sowiński – fortepian

Jednym z punktów programu pobytu gości z Białorusi był wieczór poezji i muzyki-w programie znalazły się między innymi: poezja polska,  pieśni patriotyczne i piosenki biesiadne. Oprawę muzyczną wieczoru przygotował zespół muzyczny RETRO.

W holu internatu Centrum  prezentowana była wystawa fotograficzna „Zakochaj się w Wielkopolsce”. Jest to wystawa zbiorowa kilku fotografików – Teresy Ryczkowskiej, Anny Lis, Pawła Kostusiaka, Dariusza Kozłowskiego, Andrzeja Tonickiego. Ukazuje najważniejsze zabytki Wielkopolski, z których część goście z Białorusi widzieli w rzeczywistości