W dniu 14 marca 2018 roku uczestniczyliśmy w Spotkaniu Przedmiotowo – Metodycznym „Razem Sprawniej” , którego organizatorem było Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu.

Wśród tematów Spotkania znalazły się zagadnienia rehabilitacji społecznej i zawodowej osób słabowidzących i niewidomych, metody terapii dzieci i osób dorosłych słabosłyszących i niesłyszących, nowoczesne metody terapii dysfunkcji mózgu, przedstawiono również rolę personelu opiekuńczego w adaptacji i aktywizacji osób z różnego rodzaju deficytami.

W Spotkaniu wystąpił zespół wokalny z Domu Pomocy Społecznej w Pakówce oraz zespół „Zielone ogórki”, który tworzą uczniowie szkoły im. Jana Pawła II w Rawiczu. Występy obydwu zespołów zostały przyjęte gromkimi brawami.

W trakcie Spotkania ogłoszono również wyniku konkursu plastycznego/plakatowego pod nazwą „Razem Sprawniej” zorganizowanego przez WSCKZiU w Rawiczu. Konkurs skierowany był do uczniów/słuchaczy Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Rawickiego. Celem konkursu była integracja i kształtowanie tolerancji we współczesnym społeczeństwie oraz przedstawienie relacji pomiędzy osobami sprawnymi, a niepełnosprawnymi. Na konkurs wpłynęło 37 plakatów, które zostały zaprezentowane uczestnikom w formie wystawy.

Laureatami konkursu zostali:

ü  I MIEJSCE – Sandra Kijanowska z WSCKZiU Nr 1 w Poznaniu oraz Marta Kaźmierczak z WSCKZiU w Rawiczu

ü  II MIEJSCE – Zuzanna Fetera z LO w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce

ü  III MIEJSCE – Roma Boduszek z WSCKZiU w Gnieźnie

Wręczono również dziewięć wyróżnień – wśród wyróżnionych osób znalazła się uczennica naszej szkoły – Magdalena Figaj

Wszystkich laureatów i uczestników konkursu plakatowego uhonorowano okolicznościowymi dyplomami i nagrodami ufundowanymi przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki), Urząd miasta i Gminy Rawicz oraz Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu