Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem, udostępnianiem oraz przechowywaniem dokumentacji medycznej.

Tematyka obejmuje również elementy z zakresu edukacji zdrowotnej.

ZGŁOŚ SIĘ:

e-mail:  lu.n@wp.pl

tel. : 691-675-490