Z nami sukces można zaplanować!!!

 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

♦ Szkoła policealna:
- Fotograf – tryb nauki: zaoczny
- Protetyk słuchu – tryb nauki: dzienny, zaoczny, stacjonarny – zajęcia 3 dni w tygodniu
- Technik ortopeda – tryb nauki: dzienny, stacjonarny – zajęcia 3 dni w tygodniu
- Technik sterylizacji medycznej – tryb  nauki: dzienny, zaoczny, stacjonarny – zajęcia 3 dni w tygodniu
- Asystent osoby niepełnosprawnej – tryb nauki: dzienny, stacjonarny - zajęcia 3 dni w tygodniu
- Florysta – tryb nauki: zaoczny
- Opiekunka dziecięca – tryb nauki: dzienny, stacjonarny - zajęcia 3 dni w tygodniu
- Opiekun medyczny – tryb nauki: dzienny, zaoczny
- Opiekuna środowiskowa – tryb nauki: dzienny, zaoczny
- Opiekun w domu pomocy społecznej – tryb nauki: dzienny, zaoczny
- Technik farmaceutyczny – tryb nauki: dzienny
- Technik masażysta – tryb nauki: dzienny, stacjonarny - zajęcia 3 dni w tygodniu
- Technik usług kosmetycznych – tryb  nauki: dzienny, zaoczny
- Terapeuta zajęciowy – tryb nauki: dzienny, stacjonarny  - zajęcia 3 dni w tygodniu
 
♦ Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
   - Fotograf – tryb nauki: zaoczny
   - Asystent osoby niepełnosprawnej - tryb nauki: zaoczny
   - Florysta - tryb nauki: zaoczny
   - Opiekun medyczny - tryb nauki: zaoczny

 

Terminy i zasady rekrutacji:
 1. Termin składania dokumentów – 31 sierpnia 2021 r.
 2. Zasady rekrutacji:  W związku z sytuacją epidemiologiczną Wnioski o przyjęcie do szkoły można składać w dwojaki sposób
- ELEKTRONICZNIE – pobierz, wypełnij i złóż wniosek drogą email medykgniezno@op.plpo weryfikacji wniosku skontaktujemy się telefonicznie w celu ustalenia terminu uzupełnienia dokumentacji
- OSOBIŚCIE – stosując wszystkie zalecane środki ostrożności:
» Pobierz i wypełnij wniosek
» Skontaktuj się z Sekretariatem szkoły telefonicznie 61 426 34 48 lub drogą email medykgniezno@op.pl w celu ustalenia najdogodniejszego terminu złożenia dokumentów
» Dokumenty:
• Wypełniony wniosek
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie
• 2 zdjęcia legitymacyjne
• Świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy szkoły policealnej)
• Wniosek o przyjęcie do internatu (dla osób chcących korzystać z zamieszkania w internacie)

 

Wniosek do pobrania:
POBIERZ - word
POBIERZ - pdf