Z nami sukces można zaplanować!!!

 

OGŁASZAMY NABÓR ZIMOWY – STYCZEŃ 2019

 NA NASTĘPUJĄCE KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

 

TECHNIK MASAŻYSTA: kształcenie w trybie dziennym lub stacjonarnym, 2 lata/4 semestry

 

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY: kształcenie w trybie dziennym lub stacjonarnym, 2 lata/4 semestry

 

OPIEKUN MEDYCZNY: kształcenie w trybie zaocznym, 1 rok/2 semestry

 

KKZ. OPIEKUN MEDYCZNY: kształcenie w trybie zaocznym, 1 rok/2 semestry (dla absolwentów szkoły zawodowej lub „starej” podstawowej)

 

KKZ. FLORYSTA: NOWOŚĆ!!!, BLIŻSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE „KIERUNKI KSZTAŁCENIA”

 

Szkoła bezpłatna!!!
Przyjmujemy kandydatów w każdym wieku
Proponujemy bogatą ofertę kursów doskonalących
Dla osób z najwyższą średnią stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego
 
Przyjdź! Zadzwoń! Zapisz się już dzisiaj!
62-200 Gniezno, ul. Mieszka I 27     tel. 61 426 34 48
e-mail medykgniezno@op.pl

Dlaczego warto uczyć się w Wielkopolskim Samorządowym Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie?

 

 • bezpłatna nauka
 • brak opłaty rekrutacyjnej i wpisowej
 • nauka w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym
 • 55-letnie doświadczenie kształcenia w zawodach medycznych i społecznych
 • nowoczesna baza dydaktyczna
 • doskonała kadra pedagogiczna
 • egzaminatorzy OKE
 • wysoki poziom kształcenia potwierdzony wynikami egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
 • przyjmujemy absolwentów szkół średnich (na KKZ również absolwentów szkół zawodowych, gimnazjum i „starej” szkoły podstawowej), bez względu na wiek
 • decyduje kolejność zgłoszeń
 • możliwość łączenia pracy z nauką
 • dostęp do księgozbioru naukowego
 • bezprzewodowy dostęp do internetu
 • stypendia za wyniki w nauce
 • zapewniamy bezpłatną praktyczną naukę zawodu
 • internat położony obok budynku szkoły
 • bogata oferta kursów doskonalących
 • zaplecze sportowo – rekreacyjne

 

Wymagane dokumenty: 

 • kwestionariusz zgłoszeniowy – do pobrania ze strony internetowej lub w Sekretariacie Centrum
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku KKZ – zawodowej, gimnazjum, podstawowej)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku kształcenia
 • wniosek o przyjęcie do Internatu (dla osób chętnych)

 

W przypadku wątpliwości i pytań:

 

 • Zadzwoń 61 426 34 48 (Sekretariat Centrum)
 • Przyjdź ulica Mieszka I 27   Gniezno
 • Napisz medykgniezno@op.pl   lub na adres  Mieszka I 27  62 – 200 Gniezno