W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przedstawiamy informacje dotyczące okoliczności przetwarzania Państwa danych osobowych:

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem danych  osobowych jest
Jacek Andrzejewski, e-mail: iod@wsckziu.gniezno.pl, telefon 601 140 404

ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK NR 1: Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających jednostkę oraz pracowników i współpracowników w związku z wprowadzonym wideo nadzorem

ZAŁĄCZNIK NR 2: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą przy ulicy Mieszka I 27, 62-200 Gniezno w związku z prowadzonym monitoringiem

ZAŁĄCZNIK NR 3: Klauzula nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 4: Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia („ozusowanej”)

ZAŁĄCZNIK NR 5: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą w związku z realizacją umowy zlecenia

ZAŁĄCZNIK NR 6: Klauzula informacyjna dla osób wnioskujących o dostęp do informacji publicznej

ZAŁĄCZNIK NR 7: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą przy ulicy Mieszka I 27, 62-200 Gniezno dla osób wnioskujących o dostęp do informacji publicznej

ZAŁĄCZNIK NR 8: Klauzula informacyjna dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

ZAŁĄCZNIK NR 9: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą przy ulicy Mieszka I 27, 62-200 Gniezno w związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZAŁĄCZNIK NR 10: Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

ZAŁĄCZNIK NR 11: Klauzula informacyjna dla dostawców osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

ZAŁĄCZNIK NR 12: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą przy ulicy Mieszka I 27, 62-200 Gniezno w związku z zawarciem i realizacją umowy

ZAŁĄCZNIK NR 13: Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku (pracownicy)

ZAŁĄCZNIK NR 14: Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi „Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez RODO”

ZAŁĄCZNIK NR 15: Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w ramach nieplanowanych rekrutacji. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą przy ulicy Mieszka I 27, 62-200 Gniezno dla kandydatów do pracy. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (nieplanowanych)

ZAŁĄCZNIK NR 16: Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku (uczniowie)

ZAŁĄCZNIK NR 17: Klauzula informacyjna dla osób korespondujących z Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą przy ulicy Mieszka I 27, 62-200 Gniezno dla osób korespondujących z Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

ZAŁĄCZNIK NR 18: Ścieżka postępowania w dziale kadr z pracownikami - RODO dla zatrudnionych w 4 KROKACH

ZAŁĄCZNIK NR 19: Klauzula informacyjna dla osób korespondujących wnioskujących o przyznanie pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Mieszka I 27, 62-200 Gniezno dla osób wnioskujących o skorzystanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZAŁĄCZNIK NR 20: Klauzula informacyjna dla klientów prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Mieszka I 27, 62-200 Gniezno w związku z realizacją umowy

ZAŁĄCZNIK NR 21: Klauzula informacyjna dla osób korespondujących wnioskujących o przyznanie pomocy materialnej przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Mieszka I 27, 62-200 Gniezno dla osób wnioskujących o przyznanie pomocy materialnej przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie.

ZAŁĄCZNIK NR 22: Procedura szkoleń oraz nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 23: Procedura postępowania w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 24: Procedura realizacji prawa dostępu do danych osób, których dane dotyczą

ZAŁĄCZNIK NR 25: Procedura bezpiecznego usuwania danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 26: Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 27: Instrukcja użytkowania komputerów przenośnych przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 28: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób zapisujących się do biblioteki Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Mieszka I 27, 62-200 Gniezno

ZAŁĄCZNIK NR 29: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Mieszka I 27, 62-200 Gniezno

ZAŁĄCZNIK NR 30: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób składających ofertę pracy w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Mieszka I 27, 62-200 Gniezno

ZAŁĄCZNIK NR 31: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób składających ofertę pracy w ramach naboru na stanowisko nauczyciela w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Mieszka I 27, 62-200 Gniezno

ZAŁĄCZNIK NR 32: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób składających ofertę pracy w ramach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Mieszka I 27, 62-200 Gniezno

ZAŁĄCZNIK NR 33: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób wnioskujących o przyznanie miejsca w internacie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Mieszka I 27, 62-200 Gniezno

ZAŁĄCZNIK NR 34: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Mieszka I 27, 62-200 Gniezno dla osób wnioskujących o skorzystanie ze świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli rencistów, emerytów, korzystających z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych

ZAŁĄCZNIK NR 35: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Mieszka I 27, 62-200 Gniezno dla osób uczestniczących w konkursie pn. „Wykorzystanie nowych technik terapii zajęciowej w aktywizacji podopiecznych”

ZAŁĄCZNIK NR 36: Informacja o rozpowszechnianiu wizerunku uczestników wydarzenia …

ZAŁĄCZNIK NR 37: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób będących użytkownikami strony internetowej administrowanej przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Mieszka I 27, 62-200 Gniezno

ZAŁĄCZNIK NR 38: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób zapisujących się na kursy i szkolenia organizowane przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Mieszka I 27, 62-200 Gniezno

ZAŁĄCZNIK NR 39: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zleceniobiorców (nieprowadzących działalności gospodarczej) przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Mieszka I 27, 62-200 Gniezno

ZAŁĄCZNIK NR 40: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Mieszka I 27, 62-200 Gniezno

ZAŁĄCZNIK NR 41: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób wnioskujących o przyjęcie w charakterze ucznia/słuchacza do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Mieszka I 27, 62-200 Gniezno