W związku z Międzynarodowym Dniem Osób Starszych zorganizowano w Gnieźnie Senioralia – Święto gnieźnieńskich  seniorów.

Święto to ma na celu, przede wszystkim, zintegrowanie środowiska i przełamanie stereotypów dotyczących osób starszych, tak często z różnych względów wycofanych
z aktywności kulturalnej i społecznej. Święto gnieźnieńskich seniorów to również uświadamianie społeczeństwu jakie bariery wiekowe, sprawnościowe czy zdrowotne napotykają starsze osoby we współczesnym świecie, a także z jakimi problemami borykają się na co dzień.

Oprócz części artystycznej seniorzy mogli bezpłatnie zbadać swój stan zdrowia. Słuchacze z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie przygotowali stanowisko z pomiarem ciśnienia tętniczego krwi. Wykonywane pomiary cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Gniezna.

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie po raz kolejny podejmuje działania na rzecz osób starszych, jest to stała współpraca z lokalnym środowiskiem.