W dniu 22 maja 2019 roku Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan zorganizowało XIII Festyn Sportowo-Rekreacyjny dla Seniorów „Sport receptą na zdrowie”. W Festynie wzięło udział 260 uczestników z Gniezna, Kiszkowa, Trzemeszna, Witkowa, Czerniejewa. W tej integracyjnej formie spotkania wzięli udział przedstawiciele organizacji społecznych i środowisk lokalnych z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Gniezna, Witkowa i Trzemeszna, Stowarzyszenia „Promyk” z Gniezna i Trzemeszna, Stowarzyszenia „Słoneczny Promyk” z Kiszkowa, Polskiego Związku Niewidomych z Gniezna, Stowarzyszenia „Dzieci wojny” z Gniezna, Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu w Gnieźnie, Polskiego Stowarzyszenia diabetyków z Gniezna i Trzemeszna, Klubu Seniora „Radość” działającego przy gnieźnieńskim Miejskim Ośrodku Kultury, Klubu Seniora „Winiary” i Miejskiej Rady Seniorów z Czerniejewa. Uczestnicy zmagali się w indywidualnych konkurencjach sportowo-rekreacyjnych: quiz wiedzy sportowo-turystycznej, rzut ringo, rzut woreczkami do kosza, rzut piłką do kosza, rzut lotką do tarczy, podbijanie piłeczką, wyrzucanie kości. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji indywidualnych otrzymali pamiątkowe medale, a najlepsze drużyny okolicznościowe puchary. Patronat honorowy Festynu objął Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz. Współorganizatorami Festynu był Urząd Miasta, Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie – uczniowie naszego Centrum pomagali w sprawnym przeprowadzeniu konkurencji sportowych.