21 września 2019 roku  z okazji  tegorocznego Święta Seniorów,  na gnieźnieńskim Rynku zorganizowana została akcja  Warto być zdrowym i proekologicznym. W programie przygotowanym przez Urząd Miasta w specjalnie przygotowanym namiocie odbyły  się bezpłatne badania i konsultacje lekarzy specjalistów. Dla najstarszych mieszkańców  Gniezna i okolic w ramach Strefy na  zdrowie seniora odbył się panel  wykładowo–dyskusyjno-warsztatowy na tematy zdrowotne, dotyczące fizycznych i mentalnych problemów zdrowia seniorów. Do współpracy w tym projekcie zaproszone zostało Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Gnieźnie. Nauczyciel Centrum mgr Gabriela Giszczyńska–Marciniak zaprezentowała  problematykę zdrowia biologicznego i psychicznego w okresie  późnego wieku dojrzałego.  Temat przyjęty został z zainteresowaniem, co potwierdziła ożywiona dyskusja.