„Ten, kto chce pozostać  w dobrym zdrowiu, powinien  unikać  smutnych nastrojów i zachować  radosny umysł”

Leonardo da Vinci

 

 Święto zostało ustanowione w 1992 roku przez  Światową Federację Zdrowia Psychicznego.  Celem jest zwrócenie uwagi na dbałość o zdrowie psychiczne, pomoc osobom chorym, poprawę opieki medycznej nad chorymi psychicznie.  Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego to jedyna globalna kampania skupiająca uwagę na specyficznych aspektach tych zaburzeń. Schorzenia o podłożu psychicznym przyczyniają się bowiem do cierpienia wielu ludzi. Zdrowie psychiczne jest fundamentem dobrego samopoczucia, równowagi psychicznej i emocjonalnej  oraz podstawą efektywnego funkcjonowania jednostki. Troska o kondycję psychiczną powinna leżeć w interesie nas wszystkich.

Niezbędne zatem jest  budowanie odpowiedniej świadomości na temat chorób i edukacja społeczeństwa w tym aspekcie. Od czasu ustanowienia obchodów  tego święta, co roku

10 października odbywają się  symboliczne spotkania, konferencje naukowe dotyczące współczesnych zagadnień i problemów zdrowia psychicznego.

Z tej okazji  w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie tutejszy Wydział Zdrowia zorganizował konferencję z udziałem młodzieży, lekarzy, psychologów, pedagogów, wychowawców, dietetyka przedstawiających  problem zdrowia psychicznego w różnych wymiarach.

Uczestniczący w konferencji nauczyciele CENTRUM Pani Gabriela Giszczyńska- Marciniak oraz Pani Renata Szwacińska-Rurek wykorzystają tę wiedzy w promowaniu zdrowia i higieny psychicznej wśród młodzieży szkolnej.