7 listopada 2019 roku cała społeczność Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie uczciła kolejną rocznicę śmierci swojego Patrona dr Karola Marcinkowskiego. Słuchacze wszystkich kierunków kształcenia zapoznani zostali przez swoich opiekunów, z postacią jednego z najwybitniejszych Polaków w dziejach Polski. Karol Marcinkowski w naszej pamięci utrwalony został jako wybitny lekarz, społecznik, gorący patriota, uczestnik Powstania Listopadowego działający głównie w Poznaniu i Wielkopolsce. Jego prace i inicjatywy miały wymiar ogólnopolski. To On jako jeden z pierwszych dostrzegł, iż o bycie narodowym Polaków oraz miejscu przyszłej Polski w Europie zadecyduje poziom wykształcenia i potencjał gospodarczy ludności. Stojąc na czele Towarzystwa Naukowej Pomocy, które udzielało stypendia uczniom i studentom, przyczynił się ogromnie do wykształcenia się warstwy polskiej inteligencji w trudnych warunkach polityczno-społecznych. Dzięki swym wielkim osiągnięciom zasługuje na trwałe miejsce w panteonie najwybitniejszych Polaków. Jest wzorcem postawy patriotycznej i moralnej dla przyszłych pokoleń. Wyrazem hołdu dla naszego Patrona było złożenie wiązanki kwiatów przez słuchaczy pod tablicą pamięci.