„Szkoła pamięta” to akcja, której celem jest zwrócenie młodzieży uwagi na pielęgnowanie pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie wzorem ubiegłego roku włączyło się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej. 28 października 2020r. słuchacze szkoły odwiedzili i uporządkowali groby osób zasłużonych, zapalili znicze pod pomnikiem ku czci Powstańców Wielkopolskich oraz posprzątali bezimienne i opuszczone groby, zapalając znicze i ozdabiając je wykonanymi przez siebie okolicznościowymi stroikami.