Szkoła pamięta” to akcja, która odbywa się już po raz trzeci. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodzieży na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy związani są z historią naszego regionu. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie wzorem lat poprzednich włączyło się do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki. 22 października 2021r. grupa słuchaczy kierunku Terapeuta zajęciowy odwiedziła cmentarz, uporządkowała groby osób zasłużonych, zapaliła znicze oraz ozdobiła je wykonanymi przez siebie okolicznościowymi stroikami. Słuchacze zapalili również znicze pod pomnikiem
Poległym w obronie wiary i Ojczyzny 1918/1919.