INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK

TECHNIK MASAŻYSTA

 

SZKOŁA BEZPŁATNA!

BEZ OGRANICZEŃ WIEKU KANDYDATÓW!

 

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) 

Tryb nauki: dzienny

Realizowane przedmioty:

 • Wychowanie fizyczne
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 • Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniu zdrowia i życia
 • Język migowy
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Teoretyczne podstawy masażu
 • Anatomia z fizjologią
 • Zarys fizjoterapii
 • Zagadnienia kliniczne w masażu
 • Masaż
 • Fizjoterapia
 • Anatomia topograficzna
 • Praktyka zawodowa

 

Nauka trwa 2 lata,  kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i uzyskaniem tytułu zawodowego Technik masażysta

W trakcie nauki uczniowie mają możliwość korzystania z bogatej oferty kursów doskonalących

 

Informacje o zawodzie Technik masażysta

Technik masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które wspomagają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych. Technik masażysta to średni personel medyczny, wykonuje masaż w medycynie, w sporcie, w kosmetyce i profilaktyce. Musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych w zakresie anatomii i fizjologii człowieka, wybranych zagadnień klinicznych, teorii masażu, podstaw fizjoterapii, psychologii i socjologii oraz sprawność manualną. Wykonuje podstawowe ćwiczenia lecznicze,  uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta

Miejsce zatrudnienia  dla technika masażysty to: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, sanatoria, gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, prywatne gabinety masażu lub kluby sportowe

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania masażu w medycynie, masażu sportowego, kosmetycznego i profilaktycznego, prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne. Stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które wspomagają leczenie i rehabilitację. Pracuje jako członek zespołu rehabilitacyjnego

 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (dostępny na stronie internetowej lub w Sekretariacie Centrum)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu
 • Fotografie – 2 zdjęcia legitymacyjne

 

W trakcie praktycznej nauki zawodu obowiązuje umundurowanie – bliższe informacje po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych

W przypadku wątpliwości i pytań

Zadzwoń: 61 426 34 48         Przyjdź: ul. Mieszka I 27   Gniezno

Napisz: ul. Mieszka I 27  62-200 Gniezno     e-mail: medykgniezno@op.pl

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (do edycji)

Wniosek o przyjęcie do internatu WSCKZiU w Gnieźnie (do edycji)

Galeria: