Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy nakłada na nas Kodeks Karny i Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Pamiętajmy też, że żadne ubezpieczenie nie zwalnia z odpowiedzialności karnej. Nauczmy się więc, jak pomagać, kiedy liczy się każda minuta.

ZGŁOŚ SIĘ:

e-mail:  lu.n@wp.pl

tel. : 691-675-490